Imaóra

Gyülekezetünkben kétheti rendszerességgel tartunk imaórát, ahová gyülekezetünk tagjait várjuk.

Az imaóra bevezetéséül mindig felolvasunk egy-egy biblia részletet, amely egyben az imaóra hangsúlyát is megadja. Az imaórákon gyülekezetünkért, mint közösségért, a misszióért és természetesen személy szerint egymásért is imádkozunk.

Közös imádságunkkal Istenre utalt voltunkat fejezzük ki, azt, hogy földi vándorlásunk során, míg eljutunk a mennyei hazába, mindenben azon függünk, akit egykor színről színre meg fogunk látni. Imáinkban kifejezésre juttatjuk a minket szerető Istenbe, a mi mennyei Atyánkba vetett bizalmunkat. Azzal a hittel fordulunk ugyanis felé, hogy minden, amire földi életünk során szükségünk lehet egyenesen tőle száll alá, mindent az ő ajándékaként kapunk meg. A kitartó és rendszeres imádságra buzdítsanak mindannyiunkat az Úr Jézus szavai:

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?” Máté evangéliuma 7:7-11

Lehet, hogy ez is tetszeni fog ...