Gyülekezetünk

A Szabad Evangéliumi Gyülekezet az Isten egyetemes, szent egyházának egy helyi közössége. Evangéliumi abban az értelemben, hogy hisszük, Jézus Krisztus az egyetlen út Istenhez és mindenkinek személyesen kell elfogadni őt, mint megváltót. Igyekszünk megfelelő körülményeket teremteni, a legkülönbözőbb élethelyzetben lévő emberek számára ahhoz, hogy korosztálytól függetlenül, olyan lelki otthonra leljenek nálunk, ahol növekedhetnek hitükben. Ragaszkodunk az Isten igéjéhez, és ez a végső tekintély az életünkben.

Szabadok vagyunk abban, hogy függetlenek vagyunk az államtól, és mint helyi gyülekezet függetlenül hozunk döntéseket a gyülekezeten belül, és szabadok vagyunk abban is, hogy a törvénykezés elkerülése érdekében igyekszünk szabadságot adni tagjainknak a kevéssé lényeges dolgokban.

 

Gyülekezeti közösségünkben bensőséges, közvetlen, baráti hangulat van és igyekszünk befogadóak lenni. A gyülekezet családias jellegét a közösséget alkotó nagycsaládosoktól, fiatalos házaspároktól, nagy létszámú lelkes ifjúságától  és a sok gyermektől kapja. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösség ápolására, a közösséghez tartozók lelki fejlődésére – a vasárnapi istentiszteleti alkalmakon kívül a hétköznap tartott házi körökön, imaórákon, és egyéb közösségi programokon is. Fontosnak tartjuk a gyerekek és fiatalok bibliai ismeretekre való tanítását,  keresztény erkölcsben való nevelését, hitbeli és bibliai értékek közvetítését, ezért különböző formában segítjük a családokat ennek megvalósításában.

Szívesen veszünk részt évről évre nagyobb lelkesedéssel a XIII. kerület szociális életében is, az évente megrendezett filléres ruhavásárainkkal, ingyenes gyermek és felnőtt programokkal, tanfolyamokkal és ünnepkörökhöz kapcsolódó kulturális eseményekkel, koncertekkel.

fa_alatt_kicsi